Föreningsinfo

LAXVIKENS BYGDEGÅRDSFÖRENING

Laxvikens Byalag

Laxvikens Byutveckling Ek. För.

Laxvikens Väglyseförening

Laxvikens Fiskevårdsförening

Laxvikens Jaktlag