Sågbacken

Sågbacken ligger på en sk. samfällighet där alla i byn är delaktiga i skötsel och platsen är till för alla. Just nu så är det Bygdegårdsföreningen som ser till så att platsen sköts om men alla är välkomna att delta vid olika fixardagar eller själv om man t ex vill hugga ved, städa etc.